Velkommen til Brandkursus.dk - v/ Johan Beuschau instruktør i Elementær brandbekæmpelse siden 2006.
 
Jeg tilbyder Brandkursus med de helt nye, sikre og miljøvenlige, brandsimuleringsanlæg fra Brandsimulering.dk. Brandsimuleringsenhederne gør, at Ilden er 100% kontrollerbar, med en minimum af risiko for kursister og miljøet.
 
 
                  
                              Illustration: Praktisk øvelse i brug af f.eks. Håndildslukkere på et brandkursus, med brug af brandsimuleringsanlæg
 
Brandkurserne afholdes hos jer, og tilpasses jeres arbejdeplads. Jeg gennemgår evt. driftmæssige- og tekniske foreskrifter hvis det er relevant for jer. Vi gennemgår selvfølgelig Jeres Brand - og evakueringsindstrukser.

 
 
 
 
 
 Brandkursus er bygget op i 3 dele :
 
Tid 60 minutter  
 • Gennemgang af relevant lovgivning
 • Forbrændingsteori
 • Slukningsteori Køle og kvæle
 • Slukning af mindre brande
 • Gennemgang af håndildslukker Co2, ABC Pulver, Skum, Spandesprøjte Trykvand, Slangevinde og Brandtæppe.
 
Tid 75 minutter 
 • Udendørs øvelse i brug af håndildslukkere           Her gennemgås fordele og ulemper ved ovennævnte Håndildslukkere. Alle relevante håndildslukkere øves af alle kursister. Der demonstreres ild i person og evt. særligfare som trykflaske eksplosion.
 
Du er altid velkommen til at kontakte mig,
 for et uforpligtende tilbud.
 
Mobil 2163 3004 eller mail: info@brandkursus.dk
 
 
 
 
Brug evt. denne kontaktformular.
Navn: 
Telefon: 
Email: 
Træffes Bedst: 
Hvilket kursus er du interesseret i ? DATO,TID og STED: 

 
 
Tid 45 minutter
 • Brand - og røgspredning
 • Trinvis brandbekæmpelse
 • At advare truede personer
 • Alarmering 1-1-2 / Brandtryk
 • Gå til samlingssted
 • Brandforebyggelse i hverdagen
 • Ordensreglement
 • Afslutning med udlevering af bevis, for gennemført brandkursus
                  
                       
                    
Varighed på et brandkursus er fra 2 til 4 timer. Varigheden afhænger af, deltager antal og kursus sammensætning

Afvikling af brandkursus
 
 
1. Brandkursus kan afholdes som et selvstændigt kursus - varighed typisk 3 timer.

2. Brandkursus kan kombineres med et førstehjælpskursus  - varighed typisk 2 timer.

3. Brandkursus kan købes med eller uden teoribøger -  i spare nogle penge. 

4. Brandkursus kan afholdes som "Storebrandøvelse". Et helt nyt koncept, som er en 
kombination af E-learning, den teoretiske del, og en praktiskøvedag med op til 5 hold af 25 deltager  - Kurset er tilpasset de større virksomheder.
 
Brand- og Evakueringsøvelse
 
Ønsker i afprøvning af Jeres beredskab. Kan jeg gennemfører en Brand- og evakueringsøvelse med jer. Varighed ca. 1-1½ time. Brand og evakueringsøvelser anbefales gennemført i følgende rækkefølge.
 
1. For nybegyndere - Varslet evakueringsøvelse med information og opsamling. Øvelsen starter med meget høj hyletone.
2. For let øvede       - Varslet evakueringsøvelse med information og opsamling. Øvelsen starter med røgmaskine.
3. For øvede            - Uvarslet evakueringsøvelse med røgmaskine og efterfølgende opsamling. Øvelsen starter uvarslet,
                                   med
røgmaskine. Kun Jeres sikkerhedsorganisation er underrettet. 

Du kan finde mere information om ABFU Brand og Førstehjælp Aps på nedenstående hjemmesider:
 
Hjemmesider - Med tilbud om brand og førstehjælpskurser:
www.ABFU.dk - Salg af brand- og førstehjælpskursus på flere niveauer.
www.Foerstehjaelp.info - E.Learning - Test din viden om førstehjælp og Elementær brandbekæmpelse.
 
Webshop - med tilbus om salg af brand- og sikkerhedsudstyr
www.Foerstehjaelpstasker.dk - med salg af førstehjælpstasker og -udstyr.
www.Brandskilte.dk - Salg af brand - og sikkerhedsskilte.
www.Brandsimulering.dk - Salg af brandsimuleringsanlæg.
www.serviceeftersynet.dk - Tilsyn af Håndildslukkere efter DS2320 4.1 
 
Søge optimeringssider - for at blive fundet på Google
www.flugtvejskilt.dk  - CEO side
 
Med venlig hilsen

Johan Beuschau PD,BN.
ABFU Brand og Førstehjælp ApS.
Underviser og Kursuskoordinator

Aspen 16
4000 Roskilde
Mobil 21633004
Fastnet 46343004
 
E-mail: jb@abfu.dk